پیش از شروع کار، باید تمامی خطرات موجود در محیط را شناسایی کرد و در صورت امکان برای دفع و مهار آنها اقدام مناسبی را انجام داد. حضور کابل های فشار قوی یکی از خطرات مهم به شمار می آید. در صورتی که کابل ها و خطوط برق در داخل و یا نزدیک محیط کار قرار دارند، می توان با شرکت برق تماس گرفت و از آنها درخواست قطع برق و یا ارئه ی راه حل دیگری را کرد.
نکته ی دیگر این است که قطع شاخ و برق درختان در ارتفاع بیش از ۳ متر باید توسط افراد آموزش دیده و با تجربه صورت بگیرد. افرادی که از اره برقی و تجهیزات دیگر استفاده می کنند، باید به طور صحیح آموزش دیده باشند.
از نکات دیگری که باید در هنگام قطع شاخ و برگ درختان رعایت کرد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ایزوله کردن محیط و ایجاد محدوده برای کار
• تعیین و ایجاد راه گریز در زمان سقوط درختان
• خودداری و اجتناب از قطع درختان در شرایط آب و هوایی بد و غیر مناسب
• بررسی و هرس شاخ و برگ های خم، شکسته و تحت فشار
• تعیین درست مقدار برش مورد نیاز برای بریدن تنه درخت
• تعیین جهت دقیق سقوط
• احتیاط و اجتناب از پشت کردن به درخت در حال سقوط
• هل دادن و یا پایین کشیدن درختی که جهت سقوط آن به سمت درخت دیگر باشد
• احتیاط کردن در زمان جابه جایی نردبان و تجهیزات دیگر، خصوصاً نزدیک درختان واژگون شده، کابل ها و خطوط برق
• استفاده از کمربند ایمنی برای آن عده از کارگرانی که از بالا بر استفاده می کنند و یا برای هرس کردن از درخت بالا می روند
• استفاده از شلوارک های مخصوص در زمان کار با اره برقی
• آموزش تخمین مقاومت شاخ و برگ درختان پیش از ایستادن روی آنها
• اجتناب از بالا رفتن از درخت و حمل تجهیزات هر دو در یک زمان
• تهیه و توسعه ی دسته ی تجهیزات و ابزار کار، و همچنین استفاده از دستکش کار برای حفاظت و مراقبت از دست
• استفاده از محافظ گوش در زمان استفاده و بکارگیری از وسایل و تجهیزات پر سرو صدا
• استفاده از کلاه های ایمنی مقاوم برای ایمنی سر در برابر ذرات و اجسام در حال سقوط و معلق در هوا
• تهیه و تدارک دیدن محافظ چشم و صورت برای مراقبت و محافظت صورت در برابر تکه ها و شاخه ها
• با آموزش و تامین منابع و تجهیزات ایمنی مناسب، از کارگران خود در برابر خطرات احتمالی در هنگام قطع و هرس درختان محافظت کنید و میزان صدمات و جراحات وارده را کاهش دهید. از طرفی، سطح ایمنی در کار را بالا ببرید.