یکی از روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان ها و سازه ها شستشوی سطح نما می باشد.
شست شوی سطح نما به صورت مداوم و منظم باعث، کاهش آسیب‌پذیری. کاهش صدمه به سطوح و افزایش طول عمر، کیفیت و ایمنی متریال سازه ها می شود.
شستشوی نما به روش دستی در شرکت #با_طناب از سرویس های مورد استقبال مدیران و مالکان ساختمانها دارای نمای شیشه، کامپوزیت و پنل های فلزی می باشد
در این روش تکنسین های با تجربه و ماهر شرکت با استفاده از سیستم دسترسی #با_طناب در نهایت ایمنی بر روی سطح نما مستقر می شوند و از نزدیک و به صورت دقیق اقدام به شست شوی آلودگی و جرم و رسوبات از سطح با استفاده از سطل آب و مواد شوینده، طی و پد میکروفایبر می نمایند.
از مزایای شست شوی دستی نما می توان به نکات زیر اشاره کرد
شستشوی دقیق و عاری از برجای ماندن رسوبات آب تبخیر شده در سطح نما
کاهش آب مصرفی برای شستشو
افزایش مدت زمان تمیزی در سطح نما
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
ارائه چک لیست دقیق آسیب دیدگی هاو نواقص از سطح نما